Mojito Świat Alkoholi Rybnik Wodzisław Wina Wódki Bacardi Likiery Piwa Impreza Promocje Akcesoria winiarskie Alkohole świata Tomasz Dybała Tomek Alkohol na ślub impreza Wódka na wesele
Profil Mojito Świat Alkoholi Instagram Profil Mojito Świat Alkoholi na facebooku
Szukam sklepu z alkoholemZaloguj się lub załóż konto Newsletter Mojito
Aktualności z Mojito
30
II Konwent Kobiet Sukcesu w WSH
Dodano: 30 czerwiec 2016
Wiecej na blogu Mojito
26
Wesołego Alleluja
Dodano: 26 marzec 2016
Wiecej na blogu Mojito
14
Walentynkowa sentencja
Dodano: 14 luty 2016
Wiecej na blogu Mojito
28
Konferencja Wyszehradzka - WSH
Dodano: 28 styczeń 2016
Wiecej na blogu Mojito
13
Sentencja
Dodano: 13 styczeń 2016
Wiecej na blogu Mojito
07
Zagubieni w sieci - artykuł
Dodano: 07 styczeń 2016
Wiecej na blogu Mojito
Aktualności z Mojito
Imię / pseudonim:
Komentarz:
Aktualności z Mojito
Jeszcze nie dodano komentarzy. Możesz być pierwszy!

22 październik 2015

Kilka słów o Fundacji


Fundacja „CODA” została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 29.09.2015 r. z inicjatywy Beaty Mazur i Mireli Warsz. Jesteśmy organizacją pozarządową, która prowadzi działalność gospodarczą i statutową na rzecz środowiska społecznego. W skład zespołu wchodzą eksperci z następujących dziedzin: kulturoznawstwo, nauki o rodzinie, fizjoterapia, pedagogika, ekonomia. Różnorodność doświadczeń zawodowych, umożliwiła opracowanie takiego pakietu usług, który odpowiada na potrzeby osób w każdym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i osób starszych. Dokładne zdiagnozowanie każdej z tych grup pozwala nam przygotować indywidualne programy pomocy – ile podopiecznych, tyle programów.

Kilka słów o Fundacji

Fundacja realizuje swoje cele głównie poprzez:

1. Nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

a) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami poprzez prowadzenie  lub wspierania kampanii prospołecznych oraz tworzenie projektów propagujących integrację międzykulturową.

b) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości poprzez organizowanie lub wspieranie inicjatyw na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu oraz propagowanie i rozwijanie idei wolontariatu pracowniczego.

c) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez tworzenie projektów propagujących integrację międzypokoleniową, międzygrupową oraz międzykulturową w określonych grupach społecznych.

d) działalności charytatywnej poprzez organizowanie zbiórek publicznych i pozyskiwanie darczyńców oraz sponsorów okolicznościowych i stałych.

e) promocji i organizacji wolontariatu poprzez angażowanie wolontariuszy w statutową działalność Fundacji oraz przyznawanie odznaczeń, tytułów, medali honorowych i dyplomów  wolontariuszom.

f) ochrony i promocji zdrowia poprzez publikowanie artykułów w środkach masowego przekazu oraz organizowanie zajęć animacyjnych, edukacyjnych lub terapeutycznych z udziałem psa w państwowych placówkach szpitalnych oraz w hospicjach stacjonarnych i domowych.

g) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez tworzenie i przeprowadzanie projektów edukacyjnych oraz organizowanie i przeprowadzanie warsztatów, szkoleń oraz wykładów w placówkach wychowawczych i więziennych.

h) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą poprzez uczestniczenie w zagranicznych konferencjach naukowych.

i) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji przez te podmioty działań w sferze zadań pożytku publicznego poprzez tworzenie programów współpracy i wymiany międzysektorowej.

2. Odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

a) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania poprzez wydawanie książek popularno-naukowych oraz pomoc w publikowaniu tekstów popularno-naukowych w mediach masowych.

b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez promocje artystów i promocje kultury.

c) działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością poprzez aktywizację w życie kulturalne.

d) działalności na rzecz seniorów poprzez tworzenie i prowadzenie „Klubu Seniora”.

W naszej pracy szczególne znaczenie ma kontakt z drugim człowiekiem, wzajemny szacunek oraz zrozumienie potrzeb innych. Jesteśmy grupą pełnych energii, kreatywnych i doświadczonych ludzi. Z pasją i zaangażowaniem podchodzimy do wyznaczanych sobie celów. Mimo, że twardo stąpamy po ziemi i głęboko jesteśmy osadzeni w rzeczywistości, to wciąż mamy marzenia, które pozwolą nam kreować, otaczający nas Świat.

Naszą misję doskonale ujmują słowa Zygmunta Baumana w Sztuce życiaMusimy przyjąć, że świat może wyglądać inaczej – a znów to, jak dalece może być inny, zależy od tego, co robimy, w tym samym co najmniej stopniu, w jakim to, co robimy lub czego nie robimy, zależy od przeszłej, obecnej i przyszłej kondycji świata. Musimy wierzyć w naszą zdolność dokonywania zmiany: w naszym własnym życiu, lecz także w świecie, w którym żyjemy. Mówiąc krótko, musimy wierzyć, że wszyscy jesteśmy artystami zdolnymi do tworzenia i modelowania rzeczy oraz że sami możemy być dziełem sztuki powstałym w wyniku owego tworzenia i modelowania… 

 

Czy oświadczasz, że masz ukończone 18 lat?Podstawa prawna: Art. 15 ustawy z dnia 28.10.1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
oraz art. 23 ustawy z dnia 29.08.1997r.

Utwórz konto MojitoOświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu i akceptuje jego warunki.

Regulamin konta Mojito

Podstawa prawna: Art. 15 ustawy z dnia 28.10.1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
oraz art. 23 ustawy z dnia 29.08.1997r. 

Zaloguj się do Mojito

Nie masz jeszcze konta? zarejestruj sięZmień swoje hasło